HTTPS Акронимдер

HTTPS

HTTPS деген сөздүн кыскартылган түрү Гипертекстти өткөрүү протоколу (Коопсуз).

Гипертекстти өткөрүп берүү протоколунун кеңейтилиши. Ал компьютердик тармак аркылуу коопсуз байланыш үчүн колдонулат жана Интернетте кеңири колдонулат. HTTPSде байланыш протоколу Транспорт катмарынын коопсуздугу же мурда Secure Sockets Layer аркылуу шифрленген.