HTTP Акронимдер

HTTP

HTTP деген сөздүн кыскартылган түрү Гипертекстти ташуу протоколу.

Бөлүштүрүлгөн, биргелешкен, гипермедиа маалымат системалары үчүн колдонмо протоколу.