HTML Акронимдер

HTML

HTML деген сөздүн кыскартылган түрү Гипертекст белгилөө тили.

HTML - бул веб-баракчаларды түзүү үчүн программисттер колдонгон эрежелердин жыйындысы. Бул веб-баракчада колдонулган мазмунду, структураны, текстти, сүрөттөрдү жана объекттерди сүрөттөйт. Бүгүнкү күндө көпчүлүк веб куруу программалары HTMLди фондо иштетет.