GDPR Акронимдер

GDPR

GDPR деген сөздүн кыскартылган түрү Жалпы маалыматтар коргоо Жобо.

Европа Биримдигинде жана Европа Экономикалык Биримдигинде маалыматтарды коргоо жана купуялуулук боюнча жобо. Ал ошондой эле ЕБ жана ЕЭА аймактарынан тышкары жеке маалыматтарды өткөрүп берүүнү чечет.