ETL Акронимдер

ETL

ETL деген сөздүн кыскартылган түрү Чыгаруу, өзгөртүү жана жүктөө.

Бир системадан маалыматтарды алуу, зарылчылыкка жараша трансформациялоо же конвертациялоо жана башка системага жайгаштыруу үчүн маалымат аракеттери бириктирилген платформа. ETL процесстерине программалык түрдө жетүүгө болот, бирок көбүнчө процесстер ишке ашырылышы же пландаштырылышы мүмкүн болгон үчүнчү тараптын платформасына калтырылат.