ER Акронимдер

ER

ER деген сөздүн кыскартылган түрү Объекттин резолюциясы.

Чыныгы дүйнөдөгү объекттерге шилтемелер эквиваленттүү (бир эле объект) же эквиваленттүү эмес (башка объекттер) болгондо аныктоо процесси. Башка сөз менен айтканда, бул жазуулар башкача жана тескерисинче сүрөттөлгөндө, бир эле объектке бир нече жазууларды аныктоо жана байланыштыруу процесси.