ELP Акронимдери

ардам

ELP деген сөздүн кыскартылган түрү Ишкананын угуу платформасы.

Өнөр жайыңыз, брендиңиз, атаандаштарыңыз же ачкыч сөздөрүңүз тууралуу санариптик эскертмелерди көзөмөлдөгөн жана айтылгандарды өлчөөгө, талдоо жана жооп берүүгө жардам берген платформа.