eLOT Акронимдер

eLOT

eLOT деген сөздүн кыскартылган түрү Жакшыртылган саякат линиясы.

eLOT ырааттуу номери ташуучунун маршрутунун ичиндеги кошумча диапазонго жеткирүүнүн биринчи учурун көрсөтөт, ал эми өсүү/төмөндөөчү код кезек номеринин ичиндеги болжолдуу жеткирүү тартибин көрсөтөт. eLOT иштетүү мүмкүн

Source: PostaPro