DXP Акронимдер

DXP

DXP деген сөздүн кыскартылган түрү Санарип тажрыйбасы платформасы.

Контексттик санариптик тажрыйбалардын курамын, башкаруусун, жеткирүүсүн жана оптималдаштыруусун колдогон негизги технологиялардын интеграцияланган жыйындысы.

Source: Gartner