DSP Акронимдер

DSP

DSP деген сөздүн кыскартылган түрү Талап Платформасы.

Бир нече жарнамалык чыгууларды колдонгон жана сизге реалдуу убакытта таасирлерди багыттоого жана сунуштоого мүмкүнчүлүк берген жарнаманы сатып алуу платформасы.