DOOH Акронимдер

ка

DOOH деген сөздүн кыскартылган түрү Санариптик үйдөн тышкары.

Санариптик үйдөн тышкаркы жарнак - бул үйдөн тышкаркы жарнаманын (DOOH) бир бөлүгү, мында тышкы жарнак, тышкы медиа жана үйдөн тышкаркы медиа санариптик түрдө туташып, жарнамалык платформаларда жок аудиторияга жетүү үчүн жеткиликтүү. үй. DOOH жарнагына санариптик билборддор, дисплей жарнамалары жана санариптик плакаттар кирет. Ал ошондой эле жаңы рынокту камтыйт, Audio Out-Of-Home (AOOH).