DNS Акронимдер

DNS

DNS деген сөздүн кыскартылган түрү Domain Name системасы.

Интернет же башка Интернет протоколу тармактары аркылуу жетүүгө мүмкүн болгон компьютерлерди, кызматтарды жана башка ресурстарды аныктоо үчүн колдонулган иерархиялык жана борбордон ажыратылган аталыш системасы. DNS камтылган ресурстук жазуулар домендик аталыштарды маалыматтын башка формалары менен байланыштырат.