DMP Акронимдер

DMP

DMP деген сөздүн кыскартылган түрү Маалыматтарды башкаруу платформасы.

Аудиториялар (бухгалтердик эсеп, кардарларды тейлөө, CRM ж.б.) жана / же үчүнчү жак (жүрүм-турум, демографиялык, географиялык) маалыматтары боюнча, аларды натыйжалуу багыттай алышыңыз үчүн, аларды бириктирген платформа.