DMA Акронимдери

DMA

DMA деген сөздүн кыскартылган түрү Маалыматтар жана маркетинг ассоциациясы.

Мурда Түз Маркетинг Ассоциациясы, Маалыматтар жана Маркетинг Ассоциациясы Америка Кошмо Штаттарынын маркетингдин бардык аспектилерин тейлөөгө арналган эң ири соода бирикмеси болуп саналат. 2018-жылы ANA, маркетинг тармагындагы эң эски жана эң сыйлуу соода бирикмелеринин бири Маалыматтар жана Маркетинг Ассоциациясын сатып алды.