DL Акронимдер

DL

DL деген сөздүн кыскартылган түрү Deep Learning.

Бир нече катмарды камтыган нейрон тармактарын колдонгон машина үйрөнүү тапшырмаларын билдирет. Ошол эле учурда, катмарлардын санын көбөйтүү компьютерди иштетүүдө көбүрөөк кубаттуулукту жана моделди көбүнчө узак окутууну талап кылат.