DBoR Акронимдер

DBoR

DBoR деген сөздүн кыскартылган түрү Маалыматтар базасы.

Эң акыркы маалыматка ээ болгон тутумдардагы байланышыңыздын маалымат булагы. Көп учурда чындыктын булагы катары белгилүү.