DAM Акронимдери

DAM

DAM деген сөздүн кыскартылган түрү Digital Asset Management.

Сүрөттөр жана видеолор, анын ичинде бай медиа файлдары үчүн платформа жана сактоо тутуму. Бул платформалар корпорацияларга борборлоштурулган жерде бренд тарабынан бекитилген мазмунду түзүүдө, сактоодо, уюштурууда, жайылтууда жана кошумча түрдө конвертациялоодо өз активдерин башкарууга мүмкүнчүлүк берет.