DaaS Акронимдер

DaaS

DaaS деген сөздүн кыскартылган түрү Кызмат катары берилиштер.

Маалыматтарды байытуу, текшерүү, жаңылоо, изилдөө, интеграциялоо жана керектөө үчүн колдонулган булуттагы куралдар.