CVR Акронимдер

Raum,

CVR деген сөздүн кыскартылган түрү которуу көрсөткүчү.

Конверсия курсу – бул жарнаманы же аракетке чакырууну көргөн колдонуучулардын чыныгы конвертацияланган колдонуучуларга салыштырмалуу пайызы. Конверсия каттоо, жүктөө же көбүнчө чыныгы сатып алуу болушу мүмкүн. Конверсия курсу маркетинг кампаниясын, жарнак кампаниясын жана десант баракчасынын натыйжалуулугун өлчөө үчүн маанилүү көрсөткүч болуп саналат.