CTR Акронимдер

CTR

CTR деген сөздүн кыскартылган түрү Чыкылдатуу ылдамдыгы.

Белгилүү бир шилтемени баскан колдонуучулардын баракты, электрондук почтаны же жарнакты көргөн колдонуучулардын жалпы санына катышы. Ал, адатта, белгилүү бир веб-сайт үчүн онлайн жарнак кампаниясынын ийгилигини, ошондой эле электрондук почта кампанияларынын натыйжалуулугун өлчөө үчүн колдонулат.