CTA Акронимдер

CTA

CTA деген сөздүн кыскартылган түрү Аракетке чакыруу.

Контент маркетингинин максаты - окурмандарды маалымдоо, окутуу же көңүлүн ачуу, бирок акырында ар кандай мазмундун максаты - окурмандарды окуган мазмуну боюнча иш-аракет кылууга тартуу. CTA шилтеме, баскыч, сүрөт же интернет шилтемеси болушу мүмкүн, ал окурманды жүктөп алуу, чалуу, каттоо же иш-чарага катышуу аркылуу иш-аракет кылууга түрткү берет.