CSV Акронимдер

CSV

CSV деген сөздүн кыскартылган түрү Үтүр менен ажыратылган баалуулуктар.

Системалар ичиндеги маалыматтарды экспорттоо жана импорттоо үчүн колдонулган жалпы файл форматы. Аты айтып тургандай, CSV файлдары маалыматтардагы маанилерди бөлүү үчүн үтүрлөрдү колдонушат.