CSS Акронимдер

CSS

CSS деген сөздүн кыскартылган түрү Каскаддык стилдердин баракчалары.

Браузерди колдонуу менен HTML сыяктуу белгилөө тилинде жазылган документтин презентациясын сактоо жана колдонуу методологиясы. CSS HTML жана JavaScript менен катар World Wide Webтин негизги технологиясы болуп саналат