CCR Акронимдер

CCR

CCR деген сөздүн кыскартылган түрү Кардарлардын курсунун курсу.

Кардарларды кармоону жана баасын өлчөө үчүн колдонулган метрика. CCRди аныктоо формуласы: CR= (мезгилдин башындагы кардарлардын саны – өлчөө мезгилинин аягындагы # кардарлар) / (өлчөө мезгилинин башындагы кардарлардын саны)