CPM Акронимдер

CPM

CPM деген сөздүн кыскартылган түрү Бир миль баасы.

Жарнак үчүн акы алуу үчүн басмачылар колдонгон дагы бир ыкма (же бир миль үчүн наркы) болуп саналат. Бул ыкма 1000 көрсөтүү үчүн акы алат (M - 1000 үчүн рим цифрасы). Жарнамачылардан алардын жарнамасы канча жолу басылганы үчүн эмес, аны көргөн сайын акы алынат.