CPI Акронимдер

КБИ

CPI деген сөздүн кыскартылган түрү Кардарлардын көрсөткүчтөрү.

Чечимге чейинки убакыт, ресурстардын жеткиликтүүлүгү, колдонуунун оңойлугу, сунуштоо ыктымалдыгы жана өнүм же кызматтын баасы сыяктуу кардардын кабылдоосуна багытталган метрика. Бул көрсөткүчтөр кардарларды кармап турууга, сатып алуунун өсүшүнө жана бир кардардын наркынын жогорулашына түздөн-түз байланыштуу.