CPA Акронимдер

ПАК

CPA деген сөздүн кыскартылган түрү Ар бир аракеттин баасы.

Ар бир иш-аракеттин наркы - бул, мисалы, сатуу, чыкылдатуу же форманы тапшыруу сыяктуу, белгилүү бир аракетке шилтеме жасаган онлайн жарнама өлчөө жана баа модели. Кээде маркетинг чөйрөлөрүндө аны сатып алуу наркы катары туура эмес түшүнүшөт, бул башка көрсөткүч.