CPA Акронимдер

ПАК

CPA деген сөздүн кыскартылган түрү Сатып алууга кеткен чыгым.

Сатып алуунун наркы – бул кампания же канал деңгээлинде бир төлөп жаткан кардарды алуу үчүн жалпы чыгымды өлчөгөн маркетинг көрсөткүчү. CPA маркетинг ийгилигинин маанилүү өлчөмү болуп саналат, ал жалпысынан Кардарларды алуу наркынан (CAC) майдаланган колдонуу менен айырмаланат.

Source: чоң коммерция