COB Акронимдер

Коламбус

COB деген сөздүн кыскартылган түрү Бизнестин жабылышы.

"Биз май айындагы квотабызды COB менен аткарышыбыз керек." Көбүнчө EOD (Күндүн аягы) менен алмаштырылып колдонулат. Тарыхый жактан алганда, COB / EOD 5:00 дегенди билдирет.