CNN Акронимдер

CNN

CNN деген сөздүн кыскартылган түрү Convolutional Neyron Network.

Терең нейрон тармагынын бир түрү көбүнчө компьютердик көрүү тапшырмалары үчүн колдонулат.