CMRR Акронимдер

CMRR

CMRR деген сөздүн кыскартылган түрү Ай сайын кайталануучу киреше алууга милдеттенме алган.

Бухгалтердик эсептин дагы бир кыскартуусу. Бул келерки каржы жылында MMR эсептөө үчүн формула болуп саналат. CMRRди эсептөө формуласы (Учурдагы MMR + келечектеги MMR, минус кардарлардын MMR каржы жылында жаңыртылышы күмөн.