CLV Акронимдер

СЛУ

CLV деген сөздүн кыскартылган түрү Кардардын өмүр бою баалуулугу.

Таза кирешени кардардын бүткүл жашоо циклине байланыштырган болжолдоо.