CLTV Акронимдер

CLTV

CLTV деген сөздүн кыскартылган түрү Кардардын өмүр бою баалуулугу.

Таза кирешени кардардын бүткүл жашоо циклине байланыштырган болжолдоо. Ошондой эле CLV катары белгилүү.