CLS Акронимдери

CLS

CLS деген сөздүн кыскартылган түрү Топтолгон жылышуу.

Колдонуучунун жана баракчанын Google'дун өлчөмү анын Core Web Vitals ичиндеги визуалдык туруктуулугу.