CISO Акронимдер

CISO

CISO деген сөздүн кыскартылган түрү Башкы маалымат Коопсуздук.

Маалыматтык активдердин жана технологиялардын тийиштүү түрдө корголушун камсыз кылуу үчүн ишкананын көз карашын, стратегиясын жана программасын түзүү жана колдоо үчүн жооптуу уюмдун ичиндеги жогорку деңгээлдеги жетекчи.