CIO Акронимдер

CIO

CIO деген сөздүн кыскартылган түрү Башкы маалымат кызматкери.

Иши башкарууга, ишке ашырууга жана уюмдун ичиндеги технологияны колдонууга багытталган компаниядагы жетекчи деңгээлдеги кызмат орду. Бул жоопкерчилик кээде CTO деп аталат..