CASS Акронимдер

Cass

CASS деген сөздүн кыскартылган түрү Тактыкты колдоо тутумун коддоо.

Көчө даректерин тууралаган жана дал келген программалык камсыздоонун тактыгын баалоо үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Почта кызматы (USPS) колдонгон система.