CAN-SPAM Акронимдер

CAM-SPAM

CAN-SPAM деген сөздүн кыскартылган түрү Суралбаган порнография жана маркетингге кол салууну көзөмөлдөө.

Бул АКШнын 2003-жылы кабыл алынган мыйзамы, ал ишканалардын уруксатысыз электрондук почта билдирүүсүнө тыюу салат. Сиз бардык электрондук каттарга жазылууну токтотуу опциясын камтышыңыз керек жана ага уруксатсыз аттарды кошпоңуз.