BOGO Акронимдери

BOGO

BOGO деген сөздүн кыскартылган түрү Бирөөсүн алыңыз.

"Бирөөнү сатып алыңыз, бирөөнү бекер алыңыз" же "экөөнү бирөөнүн баасына" - сатууну илгерилетүүнүн кеңири таралган формасы.