BDBP Акронимдер

BDBP

BDBP деген сөздүн кыскартылган түрү Бренд Персонанын сатып алуу чечими.

Сиздин максаттуу аудиторияңыздын белгилүү бир бөлүгүн сизден бир нерсе сатып алууга түрткөн себептердин тизмеси, ошондой эле аларга сөзсүз түрдө тыюу салган себептер.