AutoML Акронимдер

AutoML

AutoML деген сөздүн кыскартылган түрү Автоматташтырылган Машина Үйрөнүү.

Salesforce ичинде Machine Learningди масштабдуу жайылтуу, ал бардык кардарларды жана бардык колдонуу учурларын маалымат илимпоздорунун жайылышына муктаж болбостон камтыйт.