AT Акронимдер

AT

AT деген сөздүн кыскартылган түрү Жардамдуу технологиялар.

Мүмкүнчүлүгү чектелген адам өзүнүн функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, колдоо же жакшыртуу үчүн колдонгон ар кандай технология.