ASR Акронимдери

ASR

ASR деген сөздүн кыскартылган түрү Кепти автоматтык түрдө таануу.

Системалардын табигый кепти түшүнүү жана иштетүү жөндөмдүүлүгү. ASR системалары үн жардамчыларында, чатботтордо, машина которууда жана башкаларда колдонулат.