ASIN Акронимдер

ASIN

ASIN деген сөздүн кыскартылган түрү Amazon стандарттык идентификациялык номери.

10 тамга жана/же цифрадан турган уникалдуу идентификатор Amazon.com тарабынан алардын электрондук коммерция сайтында өнүмдөрдү идентификациялоо үчүн дайындалган. Китептер үчүн ASIN ISBN болуп саналат.