ARPA Акронимдер

АРПА

ARPA деген сөздүн кыскартылган түрү Эсеп боюнча орточо киреше.

Бул MRR деп аталган бардык эсептер боюнча орточо айлык кирешени камтыган көрсөткүч.