AR Акронимдер

AR

AR деген сөздүн кыскартылган түрү Уилсон.

Колдонуучунун реалдуу дүйнөгө болгон көз карашына компьютер тарабынан түзүлгөн виртуалдык тажрыйбаны кошуп, композиттик көрүнүштү камсыз кылган технология.