API Акронимдер

API

API деген сөздүн кыскартылган түрү Колдонмо программалоо интерфейси.

Башка системалардын бири-биринен маалыматтарды суроо, берүү жана керектөө үчүн каражат. Серепчи HTTP сурамын жасап, HTML кайтаргандай эле, API'лер HTTP сурамы менен суралат жана адатта XML же JSON кайтарат.