AOOH Акронимдер

AOOH

AOOH деген сөздүн кыскартылган түрү Үйдөн тышкары аудио.

Аудио Out-of-Home™ жарнактары – бул динамикалык түрдө таратылган, талап боюнча аудио жарнактар ​​жана тандалып алынган ойнотмо тизмелер, аларды белгилүү бир убакта каалаган комбинацияда максаттуу жана ойнотуу мүмкүн.

Source: Vibenomics