AM Акронимдер

AM

AM деген сөздүн кыскартылган түрү каттоо башкаруучусу.

AM - бул чоң кардар эсебин же эсептердин чоң тобун башкаруу үчүн жооптуу сатуучу же кардарларды тейлөөчү адам.