AI Акронимдер

AI

AI деген сөздүн кыскартылган түрү Жасалма интеллект.

Адатта адамдын интеллекти талап кылынган тапшырмаларды аткарууга жөндөмдүү акылдуу машиналарды куруу менен байланышкан информатика илиминин кеңири тармагы. Машиналарды үйрөнүү жана терең үйрөнүүдөгү жетишкендиктер технологиялык индустриянын дээрлик бардык тармагында парадигмалардын өзгөрүшүн жаратууда.